Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Εκλογές ΕΝ.Α.Σ. εργαζομένων Alpha-πρώην Εμπορικής

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Εργαζομένων πρ.Εμπορικής -Alpha
Εκλογική διακήρυξη Νοέμβρης 2013

Ποιοι και γιατί συγκροτούμε την Αγωνιστική Πρωτοβουλία.
Μπροστά  στην όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας αλλά και στον κλάδο μας, μπροστά σε μία πολιτική που σαρώνει δικαιώματα που κατακτήθηκαν με δύσκολους, μακροχρόνιους συλλογικούς αγώνες, ο ατομικός δρόμος δεν μπορεί να αποτελεί διέξοδο. Με τη πίστη  ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οφείλουμε να συσπειρωνόμαστε να οργανώνουμε τη δράση μας και να ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με όσους αντιστέκονται, η Αγωνιστική Παρέμβαση, οι συνάδελφοι που το προηγούμενο διάστημα δραστηριοποιήθηκαν μέσα από τη Πρωτοβουλία εργαζομένων Εμπορικής, συνάδελφοι από τηv Οδό  Ευπόλιδος, καθώς και ανένταχτοι συνάδελφοι προχωρήσαμε στη συγκρότηση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ με στόχο την ανασυγκρότηση των συλλογικών διαδικασιών του συλλόγου , τη συσπείρωση και ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε αυτόν σε μια κατεύθυνση αγωνιστικής διεκδίκησης και περιφρούρησης των δικαιωμάτων μας.